Megan John

Swyddog Cydraddoldeb a Chynhwysiant Anabledd

Mae Megan yn gyfrifol am ddatblygu a darparu rhaglen digwyddiadau a sesiynau hyfforddi rhwydweithio rhanbarthol AC. Mae hi’n gyfrifol am hyrwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r Model Cymdeithasol o Anabledd. Mae Megan hefyd yn actor anabl ac yn aelod o UCAN Productions.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members