Wendy Ashton

Wendy Aston, chair of DW board

Yn flaenorol roedd Wendy yn Nyrs Ardal a daeth yn Ynad yn 2001. Mae hi bellach yn Gadeirydd Ynadon ledled De Cymru. 

Yn aelod etholedig o’r Bwrdd ers amser maith, mae Wendy wedi cadeirio AC ers 2007, gan ddod â chyfoeth o brofiad i’r rôl. 

Mae Wendy yn ymwneud â nifer o grwpiau a Phwyllgorau gan gynnwys: 

  • Cadeirydd Grŵp Mynediad Caerdydd
  • Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth – Panel Arbenigol
  • Pwyllgor Gofal Arthritis Cymru i gyd 

Pan fydd ganddi ychydig o amser hamdden, gellir ddod o hyd i Wendy yn difyrru ei hŵyr.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members