Mandi Glover

Mandi Glover, treasurer of the DW board

Mae Mandi wedi bod yn actifydd anabledd arloesol am ran helaeth o’i bywyd. Mae ei chyflawniadau yn cynnwys ei rôl fel un o sylfaenwyr Clymblaid Pobl Anabl Caerdydd a’r Fro a chadeirydd blaenorol Pwyllgor Cymru Scope Cymru. 

Wedi gweithio ym maes iechyd a llywodraeth leol yn flaenorol, mae Mandi hefyd wedi gwneud cyfraniad sylweddol fel cynghorydd gwirfoddol gyda Citizen’s Advice, gan arbenigo mewn budd-daliadau lles, gofal cymunedol a materion addysg / cyflogaeth. 

Mae Mandi yn parhau i ymwneud â nifer o grwpiau a phrosiectau lleol gan gynnwys: 

  • Llywodraethwr ysgol 
  • Sefydliad Rowan 
  • Gofal Arthritis yng Nghymru (is-gadeirydd) 

Fel defnyddiwr taliadau uniongyrchol ac eiriolwr di-baid Byw’n Annibynnol, mae Mandi yn cynrychioli AC ar nifer o grwpiau cynghori. Pan nad yw’n brysur yn hyrwyddo ein hawliau, mae Mandi yn mwynhau pobi a difyrru ei neiaint.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members