Simon Green

Yn lefarydd adnabyddus yn y cyfryngau, mae Simon yn Gyfarwyddwr etholedig AC. Fel eiriolwr angerddol dros hawliau anabledd, mae Simon wedi dylanwadu ar welliannau sylweddol i bobl anabl ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Chwaraeodd ran wrth roi troseddau casineb i bobl anabl ar yr agenda gyda rhaglen ddogfen y BBC ac mae’n parhau i ymgyrchu dros weithredu cryfach yn erbyn y rhai sy’n cyflawni troseddau casineb. 

Yn ogystal â’i rôl fel Cadeirydd Cynghrair Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr, mae Simon hefyd yn ymwneud â: 

  • Gwobrau Amrywiaeth Cymru, fel aelod sefydlu
  • Cydlynydd gyda’r Rhwydwaith Troseddau Casineb i Bobl Anabl 
  • Ymddiriedolwr gyda Talking Flight Theatre Group 
  • Aelod o Grŵp Amrywiaeth ITV Cymru 
  • Panel craffu gyda’r CPS ac ymgynghorydd ar ddelio â Throsedd Casineb Anabledd 
  • Fforwm Cydraddoldeb Pen-y-bont ar Ogwr 
  • Grŵp Cydlyniant Cymunedol Pen-y-bont ar Ogwr 

Efallai mai Simon yw cefnogwr mwyaf y Bridgend Ravens, hyd yn oed yn troi i fyny ar stepen drws y Prif Weinidog am hunlun lwc dda cyn gêm fawr.

Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members