Ysgrifen ar gefndir gwyrdd golau sydd yn dweud: Rydym yn recriwtio! Swyddog prosiect mentora, Cytundeb tymor penodol, 21 awr yr wythnos. Mae logo Anabledd Cymru ar frig y poster uwchben teitl y swydd ac mae cyfeiriad ein gwefan mewn blwch piws ar waelod y poster

Swydd Wag: Swyddog Prosiect Mentora (Person anabl)

Oes gennych chi beth mae’n ei gymryd i fod yn aelod nesaf o dîm Anabledd Cymru? Rydym yn chwilio am berson anabl i gynrychioli AC fel Swyddog Prosiect Mentora i weithio ar rhaglen fentora ‘Pŵer Cyfwerth a Llais Cyfwerth’. Mae hyn yn raglen bartneriaeth newydd gyffrous sydd â’r potensial i drawsnewid bywyd cyhoeddus yng Nghymru. […]


Dewch yn aelod heddiw i fod yn rhan o beth rydym yn ei wneud

Members