Vacancy Events and Office Assistant

Job Title: Events and Office Assistant

Job Description: To assist the Finance and Resources Manager by providing efficient support of office systems.  To assist the Finance and Resources Manager in providing general administrative support to DW staff and committees. To assist the DW staff team in Event Management.

Hours: 21 hours per week

Salary: £17,367 pro-rata 21 hours £10,418

Sector: Third Sector

Contract Type: Fixed Term Contract until 31st March 2021 

(potential for extension subject to funding)

Interested? Contact us for an application pack in your preferred format on 029 2088 7325 (use announcer for text phone), fax 029 2088 8702, E-mail paula.reed@disabilitywales.org, download a pack below.

Closing date: 5th March 2020 5pm

Interview dates: 24th/25th 26th March 2020

Teitl y Swydd: Cynorthwyydd Gweinyddol Digwyddiadau a Swyddfa

Swydd Ddisgrifiad: Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid ac Adnoddau drwy ddarparu cymorth effeithlon ar gyfer systemau swyddfa.  Cynorthwyo’r Rheolwr Cyllid ac Adnoddau i ddarparu cymorth gweinyddol cyffredinol i staff a phwyllgorau AC. Cynorthwyo tîm staff AC i Reoli Digwyddiadau.

Oriau: 21 awr yr wythnos

Cyflog: £17,367 pro-rata 21 awr £10,418

Sector: Trydydd Sector

Math o Gytundeb: Cytundeb am gyfnod gosod tan 31ain Mawrth 2021 

(potensial ar gyfer estyniad yn amodol ar gyllid)

Oes gennych chi ddiddordeb? Cysylltwch â ni am becyn ymgeisio ym mha bynnag fformat sydd orau gennych chi ar 029 2088 7325 (defnyddiwch ‘announcer’ ar gyfer ffonau testun), ffacs 029 2088 8702, E-bostiwch  paula.reed@disabilitywales.org , lawrlwythwch becyn o’n gwefan yn www.disabilitywales.org neu ysgrifennwch at y cyfeiriad isod

Dyddiad cau: 5ed Mawrth 2020

Dyddiad y Cyfweliadau: 24ain/25ain/26ain Mawrth 2020

Become a member today and become part of what we do

Members