Diweddariad: Dalwch y Llywodraeth yn Gyfrifol am eu Cofnod o Hawliau Dynol am Bobl Anabl.

Rydym am glywed gennych!

CONFENSIWN HAWLIAU POBL ANABL Y CENHEDLOEDD UNEDIG

Rydym am gael barn pobl anabl a phobl gyda chyflyrau iechyd hir dymor am yr hyn mae’r Deyrnas Unedig, yn cynnwys Cymru, yn gwneud i gynnal ein hawliau o dan y Confensiwn.

Yn 2017, bydd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl gydag Anableddau yn cynnal ei archwiliad cyntaf o’r Deyrnas Unedig, yn cynnwys Cymru, gan edrych ar y camau a gymrwyd i weithredu’r Confensiwn. Mae’r pwyllgor yn gorff o arbenigwyr wedi’u henwebu ac ethol gan lywodraethau, gyda’r mwyafrif yn bobl anabl.

I gadwch eich lle am ddim cyn iddo fe’n ddiflannu, llwythwch y ddogfen archebu a chadw i lawr.

Am fwy gwybodaeth, llwythwch y daflen gwybodaeth digwyddiad i lawr.

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members