Cadwch y Dyddiad!

Full tables listening to a guest speaker at the 2015 AGM.

Mae e’n adeg honna o’r flwyddyn unwaith eto. Daw Cynhadledd & Chyfarfod Blynyddol Anabledd Cymru 2016 ar 19eg Hydref. Cynhelir y digwyddiad yn y Ramada Plaza yn Wrecsam. Bydd gwraig wadd, cyflwyniadau, trafodaethau bord gron, a rhwydweithio. Hefyd, bydd cyfle amdanom i wrando ar eich barnau. Felly, cadwch y lle yn eich dyddiaduron, a chadw golwg am y ffurflenni archebu yn yr wythnosau sy’n dod. Mae manylion ychwanegol yn y ddogfen islaw.

Lawrlwythwch y daflen cynhadledd & chyfarfod blynyddol.

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members