Disability Wales needs you!

Appointed Director Vacancies

Could your skills and life experience support Disability Wales in driving forward disability rights?

Would you also like to develop your own knowledge, skills and experience through contributing to the management of a leading national organisation?

We need new team members!

Our Board of Directors has a mix of elected and appointed directors who are voluntary Trustees of the organisation. We are looking to appoint new Directors who want to influence change and bring about equality for disabled people in Wales.

 

You could play a crucial role in enabling us to tackle the big challenges facing disabled people and ensuring that our organisation is sustainable and fit for purpose in the long term.

Applications must be from disabled people (using the social model of disability).

Download more information and application forms below.

Closing date: 12 noon, 29 September 2017

Interviews: 3 October 2017

Interested? 029 2088 7325 (use announcer for textphone), e-mail info@disabilitywales.org

 

Application Form 2017 – English

Board of Directors Short 2017 Ad – bilingual

Application Form 2017 – Welsh

Flyer – text version 2017 bilingual

Disability Wales Information 2017 – bilingual

Director Role Description 2017 bilingual

Bwrdd Cyfarwyddwyr: Penodi Aelodau

 

“Diolch i’r genhedlaeth ddiwethaf, nid wyf bellach yn cynrychioli risg tân. Dyma fy nghyfraniad er cydnabod eu gwaith.”

(Aelod Bwrdd AC)

 

Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol cyrff anabledd Cymru ac rydym yn chwilio am bobl anabl i ymuno â’n Bwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol.

 

Am weld newidiadau a sicrhau cydraddoldeb ar gyfer pobl anabl yng Nghymru?

 

Am ddatblygu eich gwybodaeth, sgiliau a phrofiad wrth gyfrannu at reoli corff cenedlaethol?

 

Os felly, hoffem glywed gennych. Cysylltwch â ni i ofyn am becyn gwybodaeth a ffurflen gais.

 

Dyddiad cau: 12 canol dydd 29 Medi 2017 (Cyfweliadau: 3 Hydref 2017)

Anabledd Cymru

Tŷ’r Bont

Parc Busnes Caerffili

Heol Van

Caerffili

CF83 3GW

 

info@disabilitywales.org

 

ffôn: 029 2088 7325 (minicom drwy’r cysylltydd)

ffacs: 029 2088 8702

 

Swyddi gwirfoddol ydynt ond byddwn yn trefnu hyfforddiant ac yn talu treuliau Aelodau’r Bwrdd.

Leave a Reply

Become a member today and become part of what we do

Members