Disability Wales

The national association of disabled people's organisations

Anabledd Cymru - eich man galw cyntaf ar gyfer gwybodaeth, sylwadau, barn a chyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn ymgyrchu dros gydraddoldeb anabledd.

Mewngofnodi Aelodau

Dod yn aelod ac yn ymuno â'r drafodaeth.
Aelodaeth Tudalen

Digwyddiadau

Diweddariad: Dalwch y Llywodraeth yn Gyfrifol am eu Cofnod o Hawliau Dynol am Bobl Anabl.

Rydym am glywed gennych! CONFENSIWN HAWLIAU POBL ANABL Y CENHEDLOEDD UNEDIG Rydym am gael barn pobl anabl a phobl gyda chyflyrau iechyd hir dymor am […]

Cynhadledd Flynyddol a CCB 2016

  Mae ffurflenni archebu’r Gynhadledd Flynyddol a CCB 2016 sy’n ar gael nawr. Bydd digwyddiad ar 19eg Hydref yn Wrecsam y tu mewn Ramada Plaza, […]

Annual Conference 2017

Defending our Rights: Challenging Attitudes 19th October 2017 @ Orbit Centre, Merthyr During 2017, the review of the Framework for Action on Independent Living and […]