Annual Conference 2017

Defending our Rights: Challenging Attitudes 19th October 2017 @ Orbit Centre, Merthyr During 2017, the review of the Framework for Action on Independent Living and the UN’s examination of the UK and Welsh Government regarding implementation of the Convention on the Rights of Disabled People has provided a timely focus on whether policies and provision […]


Cynhadledd Flynyddol a CCB 2016

  Mae ffurflenni archebu’r Gynhadledd Flynyddol a CCB 2016 sy’n ar gael nawr. Bydd digwyddiad ar 19eg Hydref yn Wrecsam y tu mewn Ramada Plaza, ac mae cynllun bwrsariaeth yn ar gael am bobl sy’n moyn dod. Y flwyddyn hon, bydd y wraig wadd yn Proffeswraig Anna Lawson sy’n Gyfarwyddwr y Canolfan Astudiaethau Anabledd yn […]


Become a member today and become part of what we do

Members