Save the Date!

It’s that time of year again. The Disability Wales Annual Conference & AGM is coming, with the date set for 19th October. It will be held at the Ramada Plaza in Wrexham. There will be a special guest speaker, showcase presentations, roundtable discussions, and networking. It will also be an opportunity for us to listen […]


Cadwch y Dyddiad!

Mae e’n adeg honna o’r flwyddyn unwaith eto. Daw Cynhadledd & Chyfarfod Blynyddol Anabledd Cymru 2016 ar 19eg Hydref. Cynhelir y digwyddiad yn y Ramada Plaza yn Wrecsam. Bydd gwraig wadd, cyflwyniadau, trafodaethau bord gron, a rhwydweithio. Hefyd, bydd cyfle amdanom i wrando ar eich barnau. Felly, cadwch y lle yn eich dyddiaduron, a chadw […]


Become a member today and become part of what we do

Members